Coaching

Eerste hulp-gesprek

In het leven komen we allemaal wel eens voor uitdagingen te staan die moeilijk in je eentje te overwinnen zijn. Soms hebben we behoefte aan onmiddellijke ondersteuning, vooral wanneer het gaat om urgente situaties die ons emotionele welzijn sterk beïnvloeden. Daarvoor bied ik je een 1e hulp-gesprek aan. Zo’n gesprek is bedoeld voor mensen die geconfronteerd worden met onverwacht heftige uitdagingen, zoals:

  • wanneer je overspannen bent geraakt of in een burn out terecht bent gekomen en je snel behoefte hebt aan professionele hulp om je gedachten op een rijtje te zetten en te beslissen wat een goede vervolgstap voor je zou zijn.
  • wanneer je te maken hebt gekregen met een onverwachts emotionele gebeurtenis zoals bijvoorbeeld verlies, scheiding of een andere overweldigende situatie.
  • wanneer je je gevangen voelt in je huidige leven en even niet weet hoe je verder moet.
Wat biedt een 1e hulp-gesprek?
  • Sparringpartner: wanneer je wilt praten met een professional en je directe sociale kring niet wilt belasten.
  • Geen wachtlijsten, maar snelle toegang. Binnen 72 uur kun je een afspraak inplannen
  • Vertrouwelijkheid: Een 1e hulp-gesprek is strikt vertrouwelijk en biedt je een veilige ruimte om vrijuit te praten en te reflecteren.

Uitgebreid coachingstraject

Een coachingstraject start met een intakegesprek waarin we samen je hulpvraag helder maken en een traject afspreken. Ieder mens is uniek en daarom hanteer ik een traject op maat, maar in principe houdt een traject 6 consulten van 5 kwartier in, bij voorkeur om de week en de laatste pas weer na 1,5 maand. Dit geeft je voldoende tijd om aan je persoonlijke groei te werken en resultaten te zien. Aan het einde van het traject evalueren we waar je staat en waar je behoefte op dat moment ligt.

Holistische benadering

Tijdens het intakegesprek waarin jij en ik de basis leggen voor een diepgaand begrip van jouw behoeften en doelen, gaan we ook dieper in op verschillende aspecten van je leven, waaronder stress, slaap, relaties, werk, gezin, familiedynamiek, verlies, je fysieke gezondheid, sport en je spirituele ontwikkeling. Ik geloof in de kracht van een holistische aanpak, waarbij we alle levensgebieden meenemen.

Afhankelijk van jouw specifieke hulpvraag maak ik gebruik van diverse tools en technieken, zoals cognitieve analyses om gedachtenpatronen te doorgronden, positieve psychologie voor het vergroten van je veerkracht, mijn intuïtie én die van jou, ademhalingstechnieken om je stress te verminderen, meditatie om jouw innerlijke rust te vergroten en je meer in contact te laten komen met je innerlijke wijsheid en PSYCH-K® voor het effectief transformeren van ondermijnende overtuigingen in je onderbewustzijn. En daarnaast opdrachten voor thuis om jouw groei en intuïtieve ontwikkeling tussen de sessies door te ondersteunen. En dit alles in overeenstemming met jouw persoonlijke behoefte.

Mijn missie als psycholoog is om vrouwen te ondersteunen op hun reis naar herstel, zelfontwikkeling en empowerment! Als jij klaar bent om aan jezelf te werken, weer in je kracht te komen en om je volledig potentieel te bereiken, dan nodig ik je uit om contact met me op te nemen om samen aan jouw reis van groei te beginnen.

Verschil coaching & therapie

Het grootste verschil tussen coaching en therapie is dat een psycholoog zich met therapie doorgaans richt op het ontstaan van jouw klachten, op het behandelen van psychische problemen en het verwerken van trauma’s uit het verleden. Coaching is meer gericht op het heden, op de toekomst en op persoonlijke groei. Vanuit het hier en nu wordt gekeken waar je tegenaan loopt in je leven, waar je naartoe wilt en wat je dromen, wensen en verlangens zijn. Er wordt ook naar je verleden gekeken, maar hier wordt over het algemeen niet heel lang op ingegaan. Wat wil je loslaten? Welke dingen wil je beter leren accepteren? Welke zaken zou je anders willen in je leven?

Positieve psychologie

Ik maak tijdens mijn coaching onder andere gebruik van positieve psychologie. Dat is een vrij nieuwe stroming binnen de psychologie die in de jaren ‘90 geïntroduceerd werd. In plaats van het voornamelijk identificeren en behandelen van klachten, richt positieve psychologie zich op (het ontwikkelen van) kracht. De focus ligt op de positieve kanten van het leven. Belangrijke onderwerpen binnen deze stroming zijn onder andere zelfbewustzijn, eigen effectiviteit (het geloof in wat jij kan), gevoel van eigenwaarde, het benutten van sterke kanten en talenten, het stellen van doelen en het zoeken naar uitdagingen. Met positieve psychologie werk ik aan het vergroten van jouw draagkracht en dat heeft een positieve invloed op jouw welzijn. Het is goed om te weten dat negatieve gevoelens en emoties er ook mogen zijn binnen de positieve psychologie. Ik leer je deze emoties te accepteren en je focus te verleggen op de dingen die wél goed gaan en op de zaken waar je invloed op hebt. Wij mensen zijn gemaakt om sterker te reageren op iets negatiefs dan op iets positiefs. Als je je meer ontwikkelt op het gebied van positieve emoties én je veerkracht dan kun je psychische klachten verminderen en kun je in de toekomst beter omgaan met tegenslagen.